Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
19.08.2015.

Upravni odbor Fonda za razvoj odobrio je na poslednjoj sednici još 68 kredita u vrednosti od 628.148.426 dinara.

Krediti su odobreni po osnovu Programa za 2015. za preduzetnike i pravna lica i mogu da se koriste za investicije, nabavku opreme i sirovina, održavanje tekuće likvidnosti, kao i za početak poslovanja (start ap krediti).

Krediti su odobreni sa rokom otplate od pet do deset godina, u okviru kojih je period počeka od jedne do dve godine i sa kamatnom stopom od 3% na godišnjem nivou.
Upravni odbor je odobrio i četiri reprograma za privredne subjekte koji imaju problem u poslovanju i vraćanju kredita, kao i jedan zahtev za sporazumno regulisanje obaveza.

Kako bi se nastavilo sa podrškom privrednim subjektima, Vlada Republike Srbije je prošle godine, preko Fonda za razvoj, ponovo pokrenula kreditiranje privrede posle zastoja koji je nastao početkom 2014. godine.

Ukupan broj kredita koje je Fond za razvoj odobrio u ovoj godini je 316, a njihova ukupna vrednost 6.162.363.149 dinara.

Ova sredstva su namenjena domaćoj privredi i mogu se koristi za čitav niz aktivnosti koje će unaprediti poslovanje i doprineti novom zapošljavanju.

Krediti se mogu koristiti za rekonstrukciju postojećih ili izgradnju novih objekata, modernizaciju proizvodnje novom opremom, obezbeđivanje obrtnih sredstava, ali i kao podsticaj početnicima kroz start ap kredite za one koji žele da se dokažu u preduzetništvu.

Krediti Fonda za razvoj se odobravaju po veoma povoljnim kamatama i sa dužim rokovima otplate. Konkurs je otvoren tokom čitave godine.