Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
24.04.2017.

Министарство привреде формирало је радну групу  која припрема текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима.

Измене Закона односиће се, између осталог, и на транспоновање Директиве Европске уније која се односи на прекогранично спајање друштава капитала, као и на стварање услова за примену уредби Европске уније које се односе на Европско друштво и Европску економску интересну групацију.

Министарство позвиа све асоцијације привредних субјеката на чије се чланице овај закон примењује, да дају иницијативе и предлоге за измену већ постојећих решења из овог закона у циљу његовoг унапређења односно стварања бољег институционалног окружења за пословање привредних субјеката.

Предлози се могу доставити на адресе: jadranka.spehar@privreda.gov.rs  и sandra.tasic@privreda.gov.rs