Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
18.03.2019.

Kомисије за спровођење поступка приватизације Луке Нови Сад АД, донела је данас одлуку којом Министарству привреде предлаже да одобри пријаву јединог понуђача у поступку, компаније „P&O Ports Dubai“ из Уједињених Арапских Емирата.

Одлука је донета након друге седнице Kомисије, која је одржана 18. марта 2019. године, и на којој је прегледана допуњена документација понуђача.

Kомисија је констатовала да је „P&O Ports Dubai“ у потпуности поступио у складу са одлуком Министарства привреде од 5. марта 2019. године и доказао испуњеност свих квалификационих услова прописаних јавним позивом, као и да је сва остала документација у складу са Упутством за понуђаче и законским прописима који регулишу приватизације.

Министарство привреде ће, у наредном периоду, позвати учесника на отварање финансијске понуде.