Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
29.12.2014.

Извештај о регионалном развоју Србије за 2013. годину припремљен је у складу са опредељењем Владе Републике Србије да континуирано прати развојне трендове и представља подлогу за измену постојећих и доношење нових системских институционалних решења из области регионалног развоја.

Извештај је фокусиран на сагледавање развојних позиција региона и других подручја Србије, у контексту анализе кључних проблема који су детерминисани транзиционим наслеђем и ефектима економске кризе.