Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
31.05.2015.

Јавна предузећа обављају делатност од општег интереса и могу их оснивати Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Јавна предузећа се оснивају и послују у складу са Законом о јавним предузећима, који уређује услове и начин обављања делатности од општег интереса, као и законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

У Републици Србији је укупно 727 јавних и јавно-комуналних предузећа, и то 36 јавно предузеће чији је оснивач Република Србија и 691 јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе или аутономна покрајина

Министарство привреде, Сектор за контролу, надзор и управне послове у области јавних предузећа и привредних регистара, прати пословање јавних предузећа и друштва капитала која обављају делатност од општег интереса. У складу са тим, Министарство је донело Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и Упутство о начину достављања извештаја о реализацији годишњих, односно трогодишњих планова. Обрасце које је непоходно попунити и доставити приликом извештавања, могу се преузети у наставку.