Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
18.09.2015.

Министартсво привреде, у поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала, спроводи у периоду од 18. септембра до 14. октобра 2015. године јавну расправу о овом Нацрту закона.

Министарство привреде ће организовати округли сто на ову тему 14. октобра 2015. године, од 10,00 до 12,00 часова, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

Министарство привреде позива представнике државних органа и организација и друга заинтересована лица да узму учешће у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, достављају писаним путем Министарству привреде путем електронске поште на адресу: zeljko.lalic@privreda.gov.rs, као и поштом на адресу Министарство привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство привреде ће анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и припремити коначну верзију за разматрање на седници Владе.