Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
02.07.2018.

Prva u nizu javnih rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji održana je danas u Novom Sadu, a cilj ovog propisa je da se, u korist privredi, unapredi sistem akreditacije.

Pomoćnik ministra privrede Aleksandar Starčević rekao je da je izmenama i dopunama Zakona predviđeno skraćenje roka za izdavanje akreditacije,  kao i da se omogući transparentan rad Akreditacionog tela Srbije.

Kako je naveo, planirano je da rok za izdavanje akreditacije bude ograničen na šest meseci plus tri meseca uz mogućnost odlaganja od strane podnosioca zahteva.

„Povećava se i nadzor nad ATS od strane države, a transparentniji rad se postiže kroz javni registar ocenjivača i davanja na uvid metodologije pri kalkulaciji obračuna troškova akreditacije na osnovu koje akrediticiono telo naplaćuje svoje usluge krajnim korisnicima“, rekao je Starčević.

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, u formi okruglih stolova, a javna rasprava će nakon Novog Sada biti održana u sredu 4. jula u Kragujevcu i u petak, 6. jula, u Beogradu.

„Planiramo da posle javne rasprave sve primedbe i sugestije sagledamo i one koje su korisne usvojimo“, naglasio je Starčević i dodao da nakon toga sledi procedura usvajanja tog propisa.

 

Starčević: Novim zakonom se smanjuje rok za akreditaciju srpskih proizvoda

„Pomoćnik ministra privrede Aleksandar Starčević izjavio je danas, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, da je važna novina predviđena ovim Nacrtom, skraćivanje roka za dobijanje akreditacije za srpske privrednike koji ocenjuju usaglašenost proizvoda.

Prema njegovim rečima, proces akreditacije proizvoda će biti ograničen na šest meseci, uz mogućnost odlaganja od strane podnosioca zahteva za dodatna tri meseca.

Starčević je, na raspravi koja je održana u Beogradu, u Privrednoj komori Srbije, rekao da će akreditacija biti usklađena sa evropskim propisima, te da su izmene usklađene sa uredbom EU 765 iz 2008. godine i najnovijim standardom iz 2018. godine.

Izmene predviđaju veću transparentnost rada Akreditacionog tela Srbije, a privrednici će tačno znati koliko može trajati akreditacija, rekao je Starčević i dodao da je ovim Nacrtom omogućena i precizirana prekogranična saradnja sa akreditacionim telima drugih zemalja u regionu.

Sekretar Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti PKS Aleksandar Perić je naglasio da će taj zakon, po usvajanju, biti koristan za srpsku privredu i da će privrednici moći lakše da sertifikuju proizvode za domaća i strana tržišta. Do sada su održane dve javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, u Novom Sadu i Kragujevcu. U diskusiji su učestvovali i privrednici kojima je ta oblast značajna za proizvodnju, predstavnici laboratorija, sertifikacionih i kontrolnih tela, ministarstava i institucija