Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
07.10.2016.

Министарство привреде, у поступку припреме закона којим се уређује стечај, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стечају.

Нацрт закона сачинила је Радна група за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о стечају, образована од представника Министарства привреде, Министарства финансија, Агенције за лиценцирање стечајних управника, Врховног касационог суда, Привредног Апелационог суда, НАЛЕД-а и Правног факултета Универзитета у Београду.

Министарство привреде позива представнике државних органа, судова, јавних служби, стечајне управнике, привреде субјекте и њихова удружења, стручну јавност, невладин сектор и друге заинтересоване да узму учешће у јавној расправи која ће се одржати од 10. до 30. октобра 2016. године.

Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стечају водиће се на округлим столовима, које ће организовати Агенција за лиценцирање стечајних управника и Привредна комора Србије, у градовима Републике Србије, и то по следећем реду:

  • Лесковац, 14. октобар 2016. године;
  • Нови Сад, 20. октобар 2016. године;
  • Чачак, 21. октобар 2016. године;
  • Београд, 28. октобар 2016. године, сводна расправа.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде, Београд, Кнеза Милоша 20 или електронским путем на e-mail адресу: stecaj@privreda.gov.rs.

По окончању поступка јавне расправе Министарство привреде ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.