Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
07.10.2016.

Ministarstvo privrede, u postupku pripreme zakona kojim se uređuje stečaj, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.

Nacrt zakona sačinila je Radna grupa za pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, obrazovana od predstavnika Ministarstva privrede, Ministarstva finansija, Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog Apelacionog suda, NALED-a i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ministarstvo privrede poziva predstavnike državnih organa, sudova, javnih službi, stečajne upravnike, privrede subjekte i njihova udruženja, stručnu javnost, nevladin sektor i druge zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi koja će se održati od 10. do 30. oktobra 2016. godine.

Prezentacije i rasprave o predloženom Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju vodiće se na okruglim stolovima, koje će organizovati Agencija za licenciranje stečajnih upravnika i Privredna komora Srbije, u gradovima Republike Srbije, i to po sledećem redu:

  • Leskovac, 14. oktobar 2016. godine;
  • Novi Sad, 20. oktobar 2016. godine;
  • Čačak, 21. oktobar 2016. godine;
  • Beograd, 28. oktobar 2016. godine, svodna rasprava.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu privrede, Beograd, Kneza Miloša 20 ili elektronskim putem na e-mail adresu: stecaj@privreda.gov.rs.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo privrede će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.