Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
09.10.2015.

Министарство привреде у поступку припреме Нацрта закона о метрологији у периоду од 9. до 30. октобра 2015. године спроводи јавну расправу о Нацрту овог закона.

Министарство привреде ће организовати округли сто на ову тему 30. октобра 2015. године, од 10,00 до 12,00 часова, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

Министарство привреде позива представнике државних органа и организација и друга заинтересована лица да узму учешће у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, достављају писаним путем Министарству привреде путем електронске поште на адресу: zeljko.lalic@privreda.gov.rs, и dragana.zecevic@privreda.gov.rs, као и поштом на адресу Министарство привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о метрологији”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство привреде ће анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и припремити коначну верзију за разматрање на седници Владе.