Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
16.01.2021.

Министарство привреде покренуло је данас јавну расправу о Предлогу стратегије државног власништва и управљању државним предузећима за период 2021. до 2027. године.

Стратегија представља јединствени акт јавне политике који регулише област државног власништва.

Главни циљ њеног доношења  је ефикасно, економично и оптимално управљање привредним друштвима чији је власник Република Србија, који ће се реализовати кроз централизовање власничких одговорности и надлежности, затим развој доследног оквира за власништво и управљање примењивог на сва државна предузећа, као и корпоративизацију државних предузећа.

Министарство привреде позива релевантне државне органе, стручну јавност, као и све заинтересоване да узму учешће у јавној расправи и своје примедбе, предлоге и сугестије доставе на адресу  javnaraspravasdv@privreda.gov.rs.

Програм јавне расправе, која траје до 4. фебруара, објављен је на интернет страници Министарства привреде ОВДЕ и на порталу е-управе.