Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
16.01.2021.

Ministarstvo privrede pokrenulo je danas javnu raspravu o Predlogu strategije državnog vlasništva i upravljanju državnim preduzećima za period 2021. do 2027. godine.

Strategija predstavlja jedinstveni akt javne politike koji reguliše oblast državnog vlasništva.

Glavni cilj njenog donošenja  je efikasno, ekonomično i optimalno upravljanje privrednim društvima čiji je vlasnik Republika Srbija, koji će se realizovati kroz centralizovanje vlasničkih odgovornosti i nadležnosti, zatim razvoj doslednog okvira za vlasništvo i upravljanje primenjivog na sva državna preduzeća, kao i korporativizaciju državnih preduzeća.

Ministarstvo privrede poziva relevantne državne organe, stručnu javnost, kao i sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi i svoje primedbe, predloge i sugestije dostave na adresu  javnaraspravasdv@privreda.gov.rs.

Program javne rasprave, koja traje do 4. februara, objavljen je na internet stranici Ministarstva privrede OVDE i na portalu e-uprave.