Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

14.02.2020.

Преглед друштава у којима Република Србија има учешће у власништву мање од 10%, са стањем на дан 31.12.2018. године, са прегледом о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава, и преглед са подацима о пословним перформансама за друштва у којима Република Србија има учешће у власништву мање од 10%, са стањем на дан 31.12.2018. године