Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 73/2019 – Услуга претплате на приступ електронској бази прописа Paragraf lex

25.07.2019.

На основу члана 36. став 1. тачка 2. и став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

БРОЈ 73/2019

 

  1. Наручилац: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20
  2. Интернет страница: privreda.gov.rs
  3. Врста наручиоца: орган државне управе
  4. Опис предмета: претплата на приступ електронској бази прописа Paragraf lex
  5. Назив и ознака из општег речника набавке: 48610000.– системи базе података
  6. Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 2)

Привредно друштво Paragraf lex је једини и искључиви издавач и дистрибутер предметне електронске базе прописа

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив: Paragraf lex, Нови Сад, Кеј жртава рације број 4а.