Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

План јавних набавки

31.01.2017.

Министарство привреде у складу са Законом о јавним набавкама доноси план јавних набавки за текућу годину.

На основу Закона о јавним набавкама, а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоц и Законаом о државној управи донет је Правилник о поступку јавне набавке унутар Министарства привреде којим се уређује поступак јавне набавке унутар Министарства привреде, а нарочито начин и поступак планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), начин обављања послова јавних набавки, одговорност за планирање и обављање послова јавних набавки, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

На основу Закона о јавним набавкама Министарство привреде донело је Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама. Овим планом ближе се уређује предузимање свих потребних мера и радњи како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци у Министарству привреде.

ДОКУМЕНТИ