Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Евиденција предузећа

30.10.2019.

Преглед друштава у којима Република Србија, Локалне самоуправе и Аутономна покрајина Војводина имају учешће у власништву једнако или веће од 10%, са стањем на дан 31.12.2018. године, са прегледом о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава