Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
29.03.2021.

Министарство привреде расписало је данас јавни позив малим, средњим и микро предузећима и предузетницима, као и задругама, за доделу бесповратне помоћи кроз Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме.

Кроз овај Програм, који представља комбинацију повољних кредита и бесповратних средстава државе, Министарство привреде суфинансира набавку нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова у износу до 25 одсто нето вредности опреме, док се 70 одсто нето вредности опреме која се набавља финансира из кредита банака/лизинг компанија, партнера на Програму, а 5 одсто је учешће самог привредног субјекта.

Средства се могу користити за набавку нове производне опреме и/или машина; транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта; нових делова и специјализованих алата за машине; машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње; грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова, а износ одобрене бесповратне помоћи до 25 одсто од вредности опреме не може бити већи од 5.000.000 динара.

Висина бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту одређује се у односу на број запослених по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања : 1 запослен – до 1,0 милион РСД, 2-5 запослена – до 2,5 милиона РСД, 6 и више запослених – до 5,0 милиона РСД.

Привредни субјекти који су заинтересовани за учешће у Програму, захтев за бесповратну помоћ подносе заједно са кредитним захтевом у једној од банака или лизинг куће која је партнер на Програму.

Банке/ лизинг компаније, партнери Министарства, у реализацији Програма су:

1.         ХАЛКБАНК, Београд

2.         БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Београд

3.         PROCREDIT БАНК А.Д. Београд

4.         CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад

5.         ERSTE BANK А.Д. Нови Сад

6.         EUROBANK АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Београд

7.         INTESA LEASING ДОО Београд

8.         UNICREDIT LEASING ДОО Београд

Оне су за учеснике овог програма понудиле посебне, повољније услове кредита, који не морају бити обезбеђени хипотеком на некретнинама, већ пре свега залогом на опреми која се набавља.

Програм се реализује у циљу подршке инвестицијама и подстицају бржем привредном развоју. За овај програм опредељено је 1.550.000.000 динара бесповратних средстава.

Министарство привреде Србије је, за потребе ефикасне и транспарентне реализације наведеног програма развило софтверски систем који подржава све процесе који укључују, између осталог, и пријем и обраду Захтева за доделу бесповратних средстава потенцијалних корисника у електронском облику. Такође, софтверска апликација ИС Министарства опремљена је алатима који омогућују аутоматско преузимање података од других државних органа (АПР, Пореска управа, ЦРОСО) чиме се скраћује време потребно за доделу бесповратних средстава а на минимум се своди људска грешка приликом попуњавања Захтева за доделу бесповратних средстава.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2021. године.