Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
31.05.2016.

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je javni poziv za učešće na besplatnom programu mentoringa, namenjenog mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) i zadrugama. Program ima za cilj unapređenje poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, i odvija se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za MMSP i preduzetnike u 2016. godini.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) i podrzumeva od 25 do 50 sati stručne podrške preduzećima i zadrugama, u oblastima koje oni definišu u saradnji sa sertifikovanim stručnim licima – mentorima. Naime, menadžment preduzeća i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, kao i najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik pripremaju plan/projekat daljeg razvoja.

Nezavisna evaluacija korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi firme ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih. U prošloj godini kroz program mentoringa prošlo je 90 malih i srtednjih preduzeća i 11 klastera. Od ove godine u program su uključene i zadruge.

Program mentoringa se realizuje preko akreditovanih razvojnih agencija sa sedištem u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Kruševcu i Loznici. Rok za podnošenje prijava je 21.06.2016. godine. Uputstvo za učešće na Programu i svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku i na sajtu www.ras.gov.rs, na sajtu www.godinapreduzetnistva.rs, kao i sajtovima akreditovanih razvojnih agencija.