Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

COSME јавни позив за кластере

27.03.2017.

Назив: Агенција за мала и средња предузећа Европске уније (EASME) објавила је јавни позив у оквиру COSME програма за унапређење сарадње кластера и пословних асоцијација широм Европе, а у циљу формирања Европског стратешког партнерства за кластере (European Strategic Cluster Partnerships).
Опис: Јавни позив – Cluster Go International COS-CLUSINT-2016-03-01 – намењен је клатерима и пословним асоцијацијама активним у COSME земљама заинтересованим за формирање и функционисање ‘European Strategic Cluster Partnership-Going International’ (ESCP-4i). Јавни позив биће реализован у две фазе – фаза припреме (Strand 1.a i 1.b) и фаза имплементције (Strand 2):

  • Strand 1.а – у којој ће бити подржано формирање Европског стратешког партнерства за кластере (European Strategic Cluster Partnerships) отвореног за велики број индустријских сектора и ланаца вредности.
  • Strand 1.b. – специјално намењен кластрима укљученим у послатрање Земље (Earth observation EO).
  • Strand 1.b. – у овој фази средства су намењена иницијалној имплементацији, тестирању и даљем развоју Европског стратешког партнерства за кластере (European Strategic Cluster Partnerships)

Коме је намењен: Апликанти морају да формирају конзорцијум у којем сви чланови представљају активне кластере и пословне асоцијације регистроване или које планирају да буду регистроване на Европској платформи за сарадњу међу кластерима (European Cluster Collaboration Platform (ECCP).

Рок за пријаву: Пријава се подноси електронски до 23. маја 2017. до 17 часова.
Уколико сте конзорцијум, тражите партнере у циљу аплицирања за наведени COSME јавни позив, или конзорцијум који је активан у сектору/има у којима ви послујете – више информација можете да пронађете на ECCP страници http://www.clustercollaboration.eu/partner-search. Подношење пријаве за средства из јавног позива могуће је једино да се изврши електронским путем преко налога на Порталу за учеснике (Participants Portal) који пословни субјект мора да отвори како би поднео пријаву за коришћење средства из COSME програма. Пре подношења пријаве сви чланови конзорицјума (коориднатор и партнери) морају да буду регистровани у Регистру корисника (Beneficiary Register) – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html. Уколико имате раније отворен налог у оквиру Хоризон 2020 програма, није потребно да отварате нови.

Период за евалуацију пријаве: јун – јул 2017. године. Информације о одобреним средствима биће објављене у периоду јул – август 2017. године, а потписивање уговора у новембру 2017. године. Планирани почетак реализације пројеката новембар – децембар 2017. године.
Документација: Комплетан текст јавног позива и документација за пријаву на јавни позив доступна је на линку EASME https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international.

Укупан износ буџета јавног позива: 5.790.000 евра који ће бити реализован у горе наведеним фазама:

  • Strand 1: 400,000 евра
  • Strand 2: 5,390,000 евра

Максималан износ гранта који се могу одобрити по пројекту: креће се од 200,000 евра (Strand 1.а И 1.b) до 448,750 евра (Strand 2). Очекује се да ће бити финансирано два предлога за Strand 1.b, девет предлога за Strand 1.а и осам предлога за Strand 2.

Врста јавног позива: Грант
Висина суфинансирања: максимално до 75% укупне вредности пројекта