Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

COSME јавни позив за модну индустрију и туризам

02.08.2017.

Агенција за мала и средња предузећа Европске уније (EASME) објавила је јавни позив у оквиру COSME програма за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва (МСПП) у области модне индустрије (FashionTech) и туризма, а кроз унапређење и подршку акцелераторима, инкубаторима и другим организацијама за подршку високо-технолошким, иновативним и креативним start-up компанијама и малим и средњим предузећима.

Овај позив усмерен је на модну индустрију и туризам. У том смислу, јавни позив обухвата пројекте са следећим темама:
– ТЕМА 1: FashionTech – подршка реализацији пројеката усмерених ка развоју нових производа и материјала; развој дизајна и производње; малопродаја и маркетинг.
– ТЕМА 2: Туризам – подршка пројектима усмерених ка развоју креативних индустрија у различитим облицима туризма (активни туризам, пословни, културни туризам и др.) и то на тржишту ЕУ или међународним тржиштима.

Опис: Активности које ће бити подржане у оквиру овог COSME јавног позива укључују:
– Подршку и јачање међусекторске сарадње у оквиру међународних конзорцијума у којима су чланови релевантне организације (инкубатори, акцелератори, лабораторије, универзитети, центри за развој и друге организације од значаја за подршку развоју пословања) и
– Пословну подршку иновативним старт-уп компанијама и малим и средњим предузећима у циљу раста и развоја њиховог пословања.

Коме је намењен: Апликанти морају да формирају међународни конзорцијум – пословну мрежу сачињену од приватних или институција јавног права (private and public entities) који пружају подршку start-up компанијама и малим и средњим предузећима, а међу којима:
– Пословни инкубатори, акцелератори и друге релевантне организације за подршку start-up и сектору МСП,
– Носиоци јавних овлашћења на националном, регионалном и локалном нивоу,
– Профитне организације.
Конзорцијум морају да чине најмање четири правна субјекта из три земље ЕУ или земаља чланица COSME.

Рок за пријаву: Пријава се подноси електронски до 19. октобра 2017. до 17 часова.

Документација: Комплетан текст јавног позива, информатор за учеснике и документација за пријаву доступни су на линку Агенција за мала и средња предузећа Европске уније EASME – https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation

Подношење пријаве за средства из јавног позива могуће је једино да се изврши електронским путем преко налога на Порталу за учеснике (Participants Portal) који пословни субјект мора да отвори како би поднео пријаву за коришћење средства из COSME програма. Пре подношења пријаве сви чланови конзорицјума (коориднатор и партнери) морају да буду регистровани у Регистру корисника (Beneficiary Register) – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html.

Уколико имате раније отворен налог у оквиру Хоризон 2020 програма, није потребно да отварате нови.

Период за евалуацију пријаве: новембар – децембар 2017. године. Информације о одобреним средствима биће објављене у периоду децембар 2017. – јануар 2018. године, а потписивање уговора у периоду јануар – март 2018. године. Планирани почетак реализације пројеката април – јун 2018. године (први састанак почетка пројекта планиран је за јун 2018. године).

Укупан износ буџета јавног позива: ЕУР 2.600.000 који ће бити реализован у складу са горе наведеним темама:

  • ТЕМА 1: ЕУР 1.600.000
  • ТЕМА 2: ЕУР 1.000.000

Максималан износ гранта који се могу одобрити по пројекту: износи ЕУР 1.6 милиона за Тему 1 и ЕУР 1 милион за Тему два. Очекује се да Агенција за мала и средња предузећа Европске уније EASME финансира два пројекта (по један за сваку тему).

Врста јавног позива: Грант

Висина суфинансирања: максимално до 75% укупне вредности пројекта