Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

COSME јавни позив за туризам: Подршка промоцији и развоју транснационалних тематских туристичких производа повезаних са културом и креативним индустријама

19.05.2017.

Агенција за мала и средња предузећа Европске уније (EASME) објавила је јавни позив у оквиру COSME програма за суфинансирање пројеката у циљу пружања подршке промоцији и развоју транснационалних тематских туристичких производа повезаних са културом и креативним индустријама (Clutural and Creative Industries CCI). Ови производи треба да буду део „културног наслеђа“. Посебан фокус је на пројектима усмереним ка унапређењу промоције туристичке понуде и искустава посетилаца путем веће примене CCI технологија попут реалног приказа одређеног културног добра (augumented reality) или виртуелне реалности.

Опис: Јавни позив – Supporting the promotion and development of transnational thematic tourism products linked to cultural and creative industries COS-TOURCCI-2017-3-03 – односи се на пројекте правних субјеката који морају да припадају макар једној од организација активних у области туризма, културе и креативних индустрија:
• Јавне инстуције на националном, регионалном или европском нивоу;
• Организација која управља локалитетом под заштитом UNESCO;
• Универзитети, истраживачки центри;
• Привредне коморе, пословне организације или удружења занатлија;
• Туристичке агенције или тур-оператори;
• НВО сектор, фондације, удружења, јавни или приватни субкети у сектору туризма;
• Међународне, европске или националне организације или асоцијација;
• Федерације или асоцијације активне у прекограничној сарадњи;
• Микро, мала или средња предузећа;
• Национални, регионални или локалне туристичке организације, туристичке организације повезане са туризмом, промоцијом културог наслеђа или регионалним развојем.
Организације морају да буду регистроване као субјекти јавног или приватног права.

Коме је намењен: Конзорцијум мора да окупља минимум 5 или максимум 8 чланова/партнера (различите правне субјекте) покривајући најмање 4 земље – укључујући земље Европске уније и земље потписнице COSME споразума.

Конзорциум мора да буде састављан од:
• Једног представника који управља локалитетом културне баштине под заштитом UNESCO;
• Малог или средњег предузећа – активног у сектору туризма или у области културе и креативних индустрија повезаних са “културном баштином”;
• Националног, регионалног или представника јединице локалне самоуправе.

Рок за пријаву: Пријава се подноси електронски до 29. јуна 2017. до 17 часова.
Уколико тражите партнере у циљу аплицирања за наведени COSME јавни позив можете да креирате захтев за проналажење партнера преко CORDIS портала.
Подношење пријаве за средства из јавног позива могуће је једино да се изврши електронским путем преко налога на Порталу за учеснике (Participants Portal) који пословни субјект мора да отвори како би поднео пријаву за коришћење средства из COSME програма. Пре подношења пријаве сви чланови конзорицјума (коориднатор и партнери) морају да буду регистровани у Регистру корисника (Beneficiary Register). Уколико имате раније отворен налог у оквиру Хоризон 2020 програма, није потребно да отварате нови.

Период за евалуацију пријаве: јул – септембар 2017. године. Информације о одобреним средствима биће објављене у периоду новембар – децембар 2017. године, а потписивање уговора фебруар – март 2018. године. Планирани почетак реализације пројеката март – април 2018. године.
Период трајања пројекта мора бити између од 15 до 18 месеци.

Документација: Комплетан текст јавног позива и документација за пријаву на јавни позив доступна је на линку EASME https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international

Укупан износ буџета јавног позива: 1.500.000 евра

Максималан износ гранта који се могу одобрити по пројекту: 300.000 евра. EASME очекује да ће бити финансирано од 5 до седам предлога пројеката.

Врста јавног позива: Грант

Висина суфинансирања: максимално до 75% укупне вредности пројекта

За све информације у вези са овим COSME позивом можете нас контактирати путем е-маила на cosme@privreda.gov.rs.