Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ

01.09.2017.

Министарство привреде, у поступку припреме закона којим се уређује технички захтеви за безбедност производа и оцењивање усаглашености, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености.

Нацрт закона сачинила је Радна група коју је образовао министар привреде, а чинили су је представници Министарства привреде, Министарство трговине, туризма и телекомуникација,  Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Института за стандардизацију Србије, Акредитационог тела Србије, Привредне коморе Србије, , Канцеларије за европске интеграције, Министарства здравља, као и представник пројекта „Инфраструктура квалитета на Западном Балкану“.

Министарство привреде кроз текст Нацрта закона предлаже унапређивање техничког законодавства, побољшање услова за пословање и развој српске привреде, усклађивање са најбољом праксом ЕУ, као и смањивање нелојалне конкуренције и уклањање неоправданих препрека трговини. Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 1. до 21. септембра 2017. године.

Јавну расправу о Нацрту закона у форми округлог стола организоваће Министарство привреде, и то:

– дана 15. септембра 2017. године, од 10 до 12 часова, у просторијама Градске куће у Зрењанину, Барокна сала, Трг слободе 10, Зрењанин;

– дана 20. септембра 2017. године, од 10 до 12 часова, у просторијама Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког округа, Добричка 2, Ниш;

– дана 21. септембра 2017. године, од 10 до 12 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15, Београд.

Министарство привреде позива све заинтересоване, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и да своје предлоге доставе на обрасцу који је у прилогу овог јавног позива, електронским путем на адресе: nikola.mirkovic@privreda.gov.rs и aleksandar.dragicevic@privreda.gov.rs, као и поштом на адресу: Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености”.