Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

КОНКУРС ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА НАЈБОЉУ ИДЕЈУ У ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

27.02.2019.

         МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 2019

 EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS (EEPA)

 ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈБОЉУ ИДЕЈУ У ОБЛАСТИ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 

 • ШТА ЈЕ EEPA?

 

European Enterprise Promotion Awards (Такмичење за најбољу идеју у области промоције предузетништва) је иницијатива Европске комисије која има за циљ да препозна и награди изузетне примере подршке и промоције предузетништва широм Европе.

Поред 28 земаља чланица ЕУ, у такмичењу за најбољи модел у области промоције предузетништва, учествују и Србија, Исланд, Норвешка и Турска.

ЕЕПА је шанса да ваша идеја односно креативни приступ у подршци предузетништву уђе у такмичење  за европско признање и донесе вам видљивост и промоцију широм Европе, али и да управо ви дате пример и послужите као инспирација другима.

 

 • КАКО ОСВОЈИТИ НАГРАДУ?

 

Уколико…..

 

 1. Промовишете предузетничку културу….

….ова категорија подразумева националне, регионалне и локалне иницијативе које промовишу предузетништво, пре свега међу младима и женама….

Пример: организовање догађаја и кампања који промовишу предузетништво и културу која охрабрује креативност, иновативност и преузимање ризика;

 1. Улажете у развој предузетничких вештина……

….ова категорија подразумева националне, регионалне и локалне иницијативе које унапређују предузетничке и менаџерске вештине…

Пример: промовисање специфичних вештина као што су техничке вештине занатлија, знање језика, компијутерска писменост, менторинг за предузетнике или предузетничко образовање у школама и факултетима;

 1. Унапређујете пословно окружење……

….ова категорија подразумева националне, регионалне и локалне иницијативе које промовишу оснивање нових предузећа и њихов раст, смањење административних баријера и законодавних оптерећења у корист сектора малих и средњих предузећа односно спровођење принципа „мислите најпре о малима“….

Пример: олакшавање приступа јавним набавкама за МСП; смањење административних трошкова и баријера; промовисање иновативних потенцијала ИКТ и електронско пословање;

 1. Подржавате интернационализацију МСП….

….ова категорија подразумева националне, регионалне и локалне политике и иницијативе које охрабрују мала и средња предузећа да искористе могућности тржишта ЕУ и шире….

Пример: спровођење пројеката који подстичу и одржавају међународну пословну сарадњу, пружање информација, организовање пословних сусрета и обезбеђивање услуга МСП које им олакшавају излазак на инострана тржишта;

 

 1. Подржавате развој зелених тржишта и енергетску ефикасност….

….ова категорија подразумева националне, регионалне и локалне политике и иницијативе које подржавају приступ малих и средњих предузећа зеленом тржишту и помажу им да унапреде енергетску ефикасност….

Пример: подржавање МСП да приступе зеленим технологијама и помагање да унапреде ефикасност кроз развој одређених вештина, повезивање и финансирање;  

 

 1. Промовишете инклузивно предузетништво и одговорно пословање….

….ова категорија подразумева националне, регионалне и локалне политике и иницијативе које промовишу корпоративну друштвену одговорност међу малим и средњим предузећима; као и оне које промовишу предузетништво међу угроженим групама, незапосленима, етничким мањинама и сл.

Пример: оснивање социјалних и непрофитних предузећа којима се решавају социјални проблеми кроз предузетништво

……пријавите се!!!

 

 • КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ?

Право учешћа имају националне, регионалне и локалне институције и организације, градови, региони, јединице локалне самоуправе као и јавно-приватна партнерства између јавних власти и предузетника,  образовних програма и пословних организација.

Програми прекограничне сарадње такође могу бити номиновани уколико имају подршку свих учесника у спровођењу односно уколико постоји њихова сагласност.

 „Једна од добрих страна овог такмичења је да границе између земаља нестају. Удаљени  градови постају економски савезници који се не такмиче према бруто домаћем производу већ према брилијантним идејама“

Уколико желите да учествујете у Такмичењу, а нисте национална, регионална и локална институција и организација, град, регион, јединица локалне самоуправе, пројекат који пријављујете мора бити резултат јавно-приватног партнерства, тј. да сте на основу финансијског споразума задужени за имплементацију програма који је креирало јавно тело и/или да постоји споразум између вас и јавног тела којим сте на основу ваше експертизе, знања и ресурса, укључени у процес израде практичних политика и/или да је вашем конкретном пројекту дата директна подршка од стране јавног тела (ова подршка не мора нужно бити финансијске природе).

Битан услов учешћа јесте да се пројекат/иницијатива која је предмет Такмичења спроводи минимум две године односно да је остварила одређене резултате који је могу квалификовати за признање.

 • КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ?

Такмичење се састоји из две фазе:

 • Прва је на националном нивоу односно бирају се државни представници, и то два представника из две различите категорије;
 • Другу фазу чини такмичење изабраних представника држава на европском нивоу.

Уколико желите да учествујете, пошаљите своју пријаву, односно попуњен формулар који је постављен на сајту Министарства привреде ( www.privreda.gov.rs ) електронским путем (у word или pdf формату) најкасније до 3. јуна 2019. године на следећe мејл адресe: milica.stankovic@privreda.gov.rs и jelena.scekic@privreda.gov.rs .

Пријавни формулар мора:

– имати маx 10 страница;

– бити попуњен на енглеском језику;

– садржати детаљан опис пројекта са следећим елементима: анализа ситуације, изазови, решења, имплементација, резултати и план за даљу реализацију;

– бити пропраћен писмом подршке високог политичког представника, предузетника или професора који није био директно укључен у сам пројекат (скенирано, потписано и приложено у pdf формату);

– садржати тачне контакт детаље и

– бити потписан од стране лица које је надлежно за спровођење пројекта.

 

 • НА ОСНОВУ КОЈИХ КРИТЕРИЈУМА ЋЕ СЕ ПРИЈАВЕ ОЦЕЊИВАТИ?

Након прегледања формалне исправности пријава, оцењивање и селекција ће се извршити према следећим критеријумима:

Максимум
Оригиналност и изводљивост:

●      Да ли је иницијатива оригинална и иновативна?

●      Зашто се сматра успешном?

20 бодова
Утицај на локалну економију:

●      Какав је био утицај иницијативе на локалну економију?

●      Да ли иницијатива има утицај на креирање нових радних места?

●      Да ли је иницијатива одржива у будућности?

●      Какав позитивни дугорочни ефекат ће имати?

30 бодова
Унапређење веза локалних стејкхолдера:

●      Да ли је локално становништво било укључено у реализацију ове иницијативе?

●      Да ли су угрожене групе становништва имале корист?

●      Да ли је испоштована локална култура, окружење и социјалне карактеристике?

25 бодова
Преносивост:

●      Да ли овај приступ може да се примени у региону?

●      Да ли овај приступ може да се примени у Европи?

●      Да ли је иницијатива инспиративна?

●      Да ли су развијене неке везе/партнерства која ће преносити научене лекције?

25 бодова

 

Најкреативније и најуспешније пријаве, а највише две из различитих категорија, ће бити прослеђене европском жирију, који ће донети одлуку о победи за сваку од категорија као и о победнику на нивоу целог такмичења.

Сви учесници који су на националном нивоу номиновани за даље такмичење, биће позвани да учествују на свечаној церемонији доделе награда.

Желимо вам сву срећу и видимо се у финалу!

Питања или коментари? Е-mail:

milica.stankovic@privreda.gov.rs

jelena.scekic@privreda.gov.rs