Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Позив за подношење понуда за сарадњу и закључивање уговора о пружању услуга професионалног менаџмента и саветовања у управљању

29.12.2016.

У складу са усвојеним и правоснажним Унапред припремљеним плановима реорганизације и одлукама Управног одбора РТБ Бор Група РТБ Бор д.о.о. бр. I-37/5 од 28.12.2016. године,   Управног одбора РТБ Бор Група Рудници бакра Бор д.о.о. бр. XIX – ванс. 1 од 28.12.2016. године, Управног одбора РТБ Бор Група Топионица и рафинација бакра Бор д.о.о. бр. II/10-2 од 28.12.2016. Управног одбора РТБ Бор Група Рудник бакра Мајданпек д.о.о. бр. 138/LXXXIX  од 28.12.2016. године, у складу са чланом 46. став 1 тачка 6 Статута и у име:

  1. РТБ БОР – ГРУПА – РУДАРСКО ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН БОР ДОО БОР (даље: РТБ),
  2. РТБ БОР – ГРУПА – РУДНИЦИ БАКРА БОР ДОО БОР (даље: РББ),
  3. РТБ БОР – ГРУПА – РУДНИЦИ БАКРА МАЈДАНПЕК ДОО МАЈДАНПЕК (даље: РБМ), и
  4. РТБ БОР – ГРУПА – ТОПИОНИЦА И РАФИНАЦИЈА БАКРА ДОО БОР (даље: ТИР, и заједно са РТБ, РББ и РБМ означени као: РТБ Бор),

РТБ БОР – ГРУПА – РУДАРСКО ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН БОР ДОО БОР

објављује следећи:

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА САРАДЊУ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРОФЕСИОНАЛНОГ МЕНАЏМЕНТА И САВЕТОВАЊА У УПРАВЉАЊУ

 

РТБ Бор позива сва заинтересована домаћа и страна лица да поднесу понуде за сарадњу и закључивање Уговора о пружању услуга професионалног менаџмента и саветовања у управљању за РТБ, РББ, РБМ, ТИР са РТБ.