Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Poziv za podnošenje ponuda za saradnju i zaključivanje ugovora o pružanju usluga profesionalnog menadžmenta i savetovanja u upravljanju

29.12.2016.

U skladu sa usvojenim i pravosnažnim Unapred pripremljenim planovima reorganizacije i odlukama Upravnog odbora RTB Bor Grupa RTB Bor d.o.o. br. I-37/5 od 28.12.2016. godine,   Upravnog odbora RTB Bor Grupa Rudnici bakra Bor d.o.o. br. XIX – vans. 1 od 28.12.2016. godine, Upravnog odbora RTB Bor Grupa Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o. br. II/10-2 od 28.12.2016. Upravnog odbora RTB Bor Grupa Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. br. 138/LXXXIX  od 28.12.2016. godine, u skladu sa članom 46. stav 1 tačka 6 Statuta i u ime:

  1. RTB BOR – GRUPA – RUDARSKO TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO BOR (dalje: RTB),
  2. RTB BOR – GRUPA – RUDNICI BAKRA BOR DOO BOR (dalje: RBB),
  3. RTB BOR – GRUPA – RUDNICI BAKRA MAJDANPEK DOO MAJDANPEK (dalje: RBM), i
  4. RTB BOR – GRUPA – TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA DOO BOR (dalje: TIR, i zajedno sa RTB, RBB i RBM označeni kao: RTB Bor),

RTB BOR – GRUPA – RUDARSKO TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO BOR

objavljuje sledeći:

POZIV

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA SARADNJU I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA PROFESIONALNOG MENADŽMENTA I SAVETOVANJA U UPRAVLJANJU

 

RTB Bor poziva sva zainteresovana domaća i strana lica da podnesu ponude za saradnju i zaključivanje Ugovora o pružanju usluga profesionalnog menadžmenta i savetovanja u upravljanju za RTB, RBB, RBM, TIR sa RTB.