Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
17.07.2017.

Министарство привреде је, након спроведених поступка јавних набавки и остварених уштеда,  донело Одлуку којом ће у 2017. години подржати додатних осам локалних самоуправа у изради пројектно-техничке документације за пројекте изградње и унапређења индустријских и пословних зона, инкубатора и кластера, обнављање браунфилд локација, као и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Уштеђених 17,5 милиона динара биће расподељени  следећим локалним самоуправама: Коцељева, Бач, Тутин, Голубац, Житорађа, Ћуприја, Власотинце и Лозница од којих су четири у групи неразвијених.

Подршку локалним самоуправама у припреми инфраструктурних пројеката Министарство спроводи у оквиру Програма подстицања регионалног и локалног развоја у оквиру којег већ ове године суфинасира израду пројектно-техничке документације у 40 општина и градова. У зависности од степена развијености локалне самоуправе, Министарство суфинансира у одређеном проценту укупне трошкове израде пројектно-техничке документације, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност.