Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
27.03.2015.

Влада Србије усвојила је Стратегију за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за наредних пет година. Помоћница министра привреде Катарина Јовановић каже за РТС да је најважније побољшати услове пословног окружења и обезбедити нове начине финансирања малих и средњих предузетника.
Катарина Јовановић каже да је стратегија дала оквир за период до 2020. године, а конкретне мере којима ће се доћи до бољег стања прецизираће се сваке године на основу акционих планова.
„Нереално је очекивати да ће у првим годинама бити остварен максимални резултат. У првим годинама интензивно ће се радити на стварању бољих услова који ће касније донети ефекте“, истакла је помоћница министра привреде гостујући у Дневнику РТС-а.
Према њеним речима, стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа заснива се на шест стубова, а први је побољшање пословног окружења.
„Већа пажња је на процедурама, јер оне нису често препрека, колико је препрека сама њихова имплементација“, истиче Јовановићева.
Додаје да се стратегијом предвиђа већа транспарентност у обављању административних поступака, а једна од мера је да институције које пружају услуге малим и средњим предузећима на свом сајту прикажу услуге које пружају.
Други стуб стратегије, додаје помоћница министра привреде, јесте финансирање.
„Мала и средња предузећа била су окренута кредитима. Радиће се да се отклоне фактори који чине да ти кредити буду скупљи“, објашњава Јовановићева.
Када је реч о новим тржиштима, која треба освојити, помоћница министра привреде истиче да је немогућност повезивања са другим тржиштима и предузећима највећи проблем за мала и средња предузећа.
„Ради се на томе да се подигне спремност малих и средњих предузећа да траже нова тржишта. Важно је да се пружи подршка да изађу на нова тршишта и да се повежу са већим предузећима“, наглашава Јовановићева.
Резултати примене ће се, како каже, мерити на основу индикатора, односно квантитативних вредности који постоје за сваки од шест стубова стратегије.
Јовановићева додаје да је једна од најважнијих ствари није само отварање нових радних места, већ и превођење у легалну сферу оних који раде у сивој економији.
Мала и средња предузећа чине 99,8 одсто од укупног броја правних лица у Србији.
Влада Србије усвојила је на јучерашњој седници Стратегију за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности у наредних пет година.
Стратегија дефинише јединствену јавну политику Владе Србије како би се ојачала микро, мала и средња предузећа и предузетништво да одговоре на притисак конкуренције на заједничком тржишту ЕУ, а то се првенствено односи на унапређивање пословног окружења, приступ изворима финансирања и развој процеса образовања.