Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
27.09.2016.

Pomoćnica ministra privrede za mala i srednja preduzeća Katarina Obradović Jovanović je izjavila danas da je Vlada Srbije razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva stavili u fokus, kao i da je značajna finansijska i nefinansijka pomoć kroz Godinu preduzetništva usmerena ka ovom sektoru.

Ona je, na skupu na kome su predstavljeni rezultati istraživanja „Prvi EY Preduzetnički barometar“, naglasila da je za svako buduće planiranje podrške i uređenje privrednog ambijenta za poslovanje malih i srednjih preduzeća ključan dijalog sa privredom. „Godina preduzetništva se nastavlja i zato je važno da ove godine imamo konstruktivan dijalog o tome šta i na koji način teba menjati, kakva podrška je potrebna“, izjavila je pomoćnica ministra, apelujući na preduzetnike da dostave Ministarstvu svoje sugestije.

Osvrnuvši se na preporuke privrednika koji su bili obuhvaćeni istraživanjem, a koje se odnose na potrebu da se smanje porezi i obrazovni sistem prilagodi potrebama privrede, pomoćnica je objasnila da se izvesni koraci u ovom smeru već čine, posebno kada je reč o dualnom obrazovanju. “Ministarstvo će pažljivo proučiti i sagledati sve preporuke i, zajedno sa drugim ministarstvima, razmotriti mogućnosti za korekciju stope oporezivanja zarada. Važno je reći da svaka promena poreske politike utiče na javne finansije koje, su sada, posle niza godina stabilne, ali svaka mera i promena mora biti plairana i sprovedena tako da ih ne ugrozi”.

Predstavljajući rezultate istraživanja „Prvi EY Preduzetnički barometar“, koji je obuhvatio 100 kompanija u Srbiji sa visokim potencijalom za rast, generalni direktor kompanije EY u Srbiji Ivan Rakić je naveo da su tri tri teme kod preduzetnika zajednički imenitelj, a to su izvori finansiranja, usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada i stvaranje kadrova, kao i razvoj preduzetničke kulture.