Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Контактирајте нас

Ваше мишљење нам је важно!

Уколико желите да ступите у контакт са нама, а на овом сајту не можете да пронађете све информације које Вас интересују или бисте желели да поставите неко питање о пословању и активностима Министарства привреде, испод можете наћи контакт информације свих наших унутрашњих јединица.

Радно време Министарства је од 7.30 до 15.30 часова.

 

МИНИСТАРСТВО
Централа
+ 381 11 36 42 600
Писарница
+ 381 11 36 42 675
Кабинет
+ 381 11 36 42 600
kabinet@privreda.gov.rs
СЕКТОР ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
Сектор
+ 381 11 36 42 744
privrednadrustva@privreda.gov.rs
Душан Вучковић
+381 11 36 42 744
privrednadrustva@privreda.gov.rs
Јелица Трнинић-Шишовић
+ 381 11 3642 737
jelica.trninicsisovic@privreda.gov.rs
Гордана Савић
+ 381 11 3642 835
gordana.savic@privreda.gov.rs
СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Сектор
+ 381 11 3334 110
mspp@privreda.gov.rs
Катарина Обрадовић Јовановић
+ 381 11 3334 110
mspp@privreda.gov.rs
Дубравка Буцаловић
+ 381 11 3334 150
dubravka.bucalovic@privreda.gov.rs
Александра Вучетић
+ 381 11 3334 222
aleksandra.vucetic@privreda.gov.rs
Славица Нинковић
+ 381 11 3334 129
slavica.ninkovic@privreda.gov.rs
Миона Поповић Мајкић
+ 381 11 3334 162
miona.popovic@privreda.gov.rs
Миља Вуковић
+ 381 11 3334 212
milja.vukovic@privreda.gov.rs
СЕКТОР ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДА
Сектор
+381 11 33 43 363
tbtinfo@privreda.gov.rs
Александар Старчевић
+ 381 11 3343 363
aleksandar.starcevic@privreda.gov.rs
Никола Мирковић
+ 381 11 3343 366
nikola.mirkovic@privreda.gov.rs
Миле Митровић
+ 381 11 3343 366
mile.mitrovic@privreda.gov.rs
Зоран Бакић
+ 381 11 3343 369
zoran.bakic@privreda.gov.rs
Миодраг Дуганџија
+ 381 11 3343 368
miodrag.dugandzija@privreda.gov.rs
Жељко Лалић
+ 381 11 3343 373
zeljko.lalic@privreda.gov.rs
Тања Петровић
+ 381 11 3343 369
tanja.petrovic@privreda.gov.rs
Драгана Зечевић
+ 381 11 3343 373
dragana.zecevic@privreda.gov.rs
Александрa Јовановић
+ 381 11 3343 374
aleksandara.jovanovic@privreda.gov.rs
СЕКТОР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ И СТЕЧАЈ
Сектор
+381 11 36 42 760
Privatizacijaistecaj@privreda.gov.rs
Драган Угрчић
+ 381 11 3642 760
Privatizacijaistecaj@privreda.gov.rs
Славица Танасијевић
+ 381 11 3020 882
slavica.tanasijevic@privreda.gov.rs
Драгана Пузић
+ 381 11 3025 795
dragana.puzic@privreda.gov.rs
Игор Вучковић
+ 381 11 3642 742
igor.vuckovic@privreda.gov.rs
Славица Мариновић
+ 381 11 3642 908
slavica.marinovic@privreda.gov.rs
Рајко Радић
+381 11 3020805
rajko.radic@privreda.gov.rs
Миша Петровић
+381 11 3020 835
misa.petrovic@privreda.gov.rs
Весна Пауновић
+ 381 11 3642 789
vesna.paunovic@privreda.gov.rs
Ненад Миливојевић
+ 381 11 3642 753
nenad.milivojevic@privreda.gov.rs
Зоран Тадић
+ 381 11 3642 752
zoran.tadic@privreda.gov.rs
Гордана Медаковић
+ 381 11 3020 894
gordana.medakovic@privreda.gov.rs
Јулијана Вучковић
+ 381 11 3020 992
julijana.vuckovic@privreda.gov.rs
Јасмина Савић
+ 381 11 3020 811
jasmina.savic@privreda.gov.rs
Миодраг Марковић
+ 381 11 3029 998
miodrag.markovic@privreda.gov.rs
Славица Прибић
+ 381 11 3029 921
slavica.pribic@privreda.gov.rs
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР НАД РАДОМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Сектор
+381 11 36 42 940
javna.preduzeca@privreda.gov.rs
Дубравка Дракулић
+ 381 11 3642 940
javna.preduzeca@privreda.gov.rs
Станимирка Мијаиловић
+ 381 11 3642 905
stanimirka.mijailovic@privreda.gov.rs
Ирена Булатовић
+ 381 11 3642 905
irena.bulatovic@privreda.gov.rs
Јелена Илић
+ 381 11 3642 755
jelena.ilic@privreda.gov.rs
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ
Сектор
+ 381 11 333 4107
Infrastrukturniprojekti@privreda.gov.rs
Биљана Жарковић
+ 381 11 333 4107
Infrastrukturniprojekti@privreda.gov.rs
Ана Мирић Челебић
+ 381 11 333 4247
ana.miric@privreda.gov.rs
Сенада Хамзагић
+ 381 11 3334 192
senada.hamzagic@privreda.gov.rs
Драгана Живковић
+ 381 11 3334 132
dragana.zarkovic@privreda.gov.rs
Оливера Мијодраговић
+ 381 11 3334 187
olivera.mijodragovic@privreda.gov.rs
Љиљана Бугарић
+381 11 3334 206
ljiljana.bugaric@privreda.gov.rs
Дијана Стојковић
+ 381 11 3334 141
dijana.stojkovic@privreda.gov.rs
СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
Секретаријат
+381 11 36 42 641
sekretarijat@privreda.gov.rs
Радоје Савићевић
+ 381 11 3642 641
sekretarijat@privreda.gov.rs
Бранислава Стојановић
+ 381 11 3642 776
branislava.stojanovic@privreda.gov.rs
Александра Живковић Јакшић
+ 381 11 3642 776
aleksandra.zivkovic@privreda.gov.rs
Весна Стојковић
+ 381 11 3642 643
vesna.stojkovic@privreda.gov.rs
Снежана Црнојевић
+ 381 11 3642 699
snezana.crnojevic@privreda.gov.rs
Бранка Ердељан
+ 381 11 3642 699
branka.erdeljan@privreda.gov.rs
Зоран Јовановић
+ 381 11 3642 900
zoran.jovanovic@privreda.gov.rs
Гордана Мијаиловић
+ 381 11 3642 881
gordana.mijailovic@privreda.gov.rs
Наталија Стојковић
+ 381 11 3642 969
natalija.stojkovic@privreda.gov.rs
Милaнка Ескић
+ 381 11 3642 774
milanka.eskic@privreda.gov.rs
Игор Кабиљагић
+ 381 11 3642 806
igor.kabiljagic@privreda.gov.rs
OДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Бранислав Пејчић
+ 381 11 3642 787
branislav.pejcic@privreda.gov.rs
Луција Дујовић
+ 381 11 3642 788
lucija.dujovic@privreda.gov.rs
Зорица Ловрић
+ 381 11 3642 788
zorica.lovric@privreda.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Група за европске интеграције
+381 11 36 42 911
eu@privreda.gov.rs
Група за међународну сарадњу
+381 11 36 42 855
medjunarodna@privreda.gov.rs
Ненад Стошић
+ 381 11 3642 716
nenad.stosic@privreda.gov.rs
Нина Михајловић
+ 381 11 3642 855
nina.mihajlovic@privreda.gov.rs
Дамјан Ћупрић
+ 381 11 3642 911
damjan.cupric@privreda.gov.rs
ПРЕС СЛУЖБА
Прес служба
+381 11 3642 939
press@privreda.gov.rs