Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
15.05.2017.

Активности у оквиру Програму за конкурентност малих и средњих предузећа COSME програма у Републици Србији унапређују приступ финансирању за мала и средња предузећа кроз инструмент кредитних гаранција и инструменте капитала за улагање у раст и развој предузећа. Ови инструменти омогућавају пласман кредита привредницима по повољнијим условима преко комерцијалних банака у Србији.

Споразум између Европске уније и Републике Србије којим је обезбеђено учешће наше земље у Програму COSME, потписан је у Бриселу 10. новембра 2015. године. Тиме је успостављена могућност финансирања активности које имају за циљ подизање конкурентности привреде кроз подршку малим и средњим предузећима у Србији у фазама оснивања, раста и развоја.

Потписивањем Споразума Србија је постала седма земља изван Европске уније, која може да користи средства из COSME програма, поред Црне Горе, Македоније, Албаније, Молдавије, Јерменије и Турске.

Децембра 2016. године потписан је први уговор о гаранцији између Европског инвестиционог фонда (ЕИФ) и Banca Intesa што је омогућило пласман првих 60 милиона евра повољних кредита привреди.

Уговор потписан са UniCredit Bank Србија а.д. омогућиће ново кредитирање у укупном износу од 100 милиона евра, по повољним условима. Средства ће бити пласирана у наредне три године за око 2.400 малих и средњих предузећа, са знатно смањеним захтевима када је у питању колатерал. Поред кредита за обртна средства, COSME програм ће пружити могућност привредницима да поднесу захтев и за инвестиционе кредите овој банци, користећи све предности које им овај програм пружа.

Више информација о овим кредитима заинтересовани могу добити у Banca Intesa и UniCredit Bank Србија.

Захваљујући финансијској подршци Европске комисије и Програму COSME, ЕИФ је до сада обезбедио директне гаранције које омогућавају да ове две банке у наредне три године подрже око 6.000 малих и средњих предузећа у Србији са 260 милиона евра