Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
15.06.2017.

Министарство привреде прати усклађеност годишњих/трогодишњих програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија са њиховом реализацијом и оствареним резултатима.

На основу достављених извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа, припремљена је Прелиминарна анализа пословања ових јавних предузећа за 2016. годину.

Коначна анализа пословних резултата биће доступна након обраде финансијских извештаја јавних предузећа.

Пре него што погледате прелиминарну анализу пословања јавних предузећа за 2016. годину, коју је урадио наш Сектор за јавна предузећа, подсетимо да су јавна предузећа у 2014. години остварила губитак од – 65.374.894.000 динара, у 2015. добитак од + 1.538.841.000 динара.

Погледајте Прелиминарна анализа пословања јавних предузећа за 2016. годину