Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
28.06.2021.

Акредитација је начин за успостављање поверења на тржишту производа и услуга и једна од најважнијих карика за унапређење конкурентности, поручио је данас државни секретар у Министарству привреде Милан Љушић на свечаности поводом опбележавања Дана акредитације у Србији и светског дана акредитације.

“Министарство привреде је надлежно за креирање стратегије и спровођење политике развоја инфраструктуре квалитета, односно, њених елементата – оцењивања усаглашености, стандардизације, акредитације и метрологије”, рекао је Љушић.

Он је подсетио да је Министарство у претходном периоду, а у циљу  стварања привредног амбијента погодног за интеграцију у европску и светску привреду, поставило стабилан правни и институционални оквир у наведеним областима и континуирано ради на његовом унапређењу.

“Можемо да се похвалимо да је Скупштина Србије у мају ове године усвојила три нова закона,- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености,, Закон о предметима од драгоцених метала, као и  Закон о изменама и допунама закона о акредитацији”, истакао је Љушић.

Према њговим речима, ревизијом Закона о акредитацији  уводе се рокови трајања самог поступка акредитације који ће моћи да буде најдуже до 12 месеци, повећава се ниво транспарентности рада Акредитационог тела Србије (АТС), јача се сарадња  свих органа надлежних за припрему и доношење техничких прописа са АТС-ом кроз потписивање Протокола о сарадњи, а такође се омогућава учешће представника тих органа, као посматрача, у делу поступка акредитације када је у питању акредитација у сврху примене техничких прописа.

„Све ово треба да допринесе унапређењу система акредитације, бржој и ефикаснијој услузи привредним субјектима, оперативнијем раду АТС-а, као и већем степену поузданости у целокупан систем акредитације“, нагласио је Љушић.

Он је најавио и да ће Министарство привреде, у складу са новим Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, у наредном периоду започети активности нa оснивању Савета за квалитет.

Како је истакао, реч је новом стручно-саветодавном телу које ће укључити најеминентније стручњаке из реда привреде, академске заједнице и свих заинтересованих страна, као широке базе експерата који су у стању да својим стручним знањем и искуством дају подршку министарству у вези са стратешким питањима и политикама везаним за квалитет производа, процеса, система, регулаторни оквир инфраструктуре квалитета,  промоцију и афирмацију нових пословних модела изврсности…

АТС сваке године обележава 9. јун као Међународни дан акредитације и 28. јун као Дан акредитације у Републици Србији по дану када је у Србији 2000. године додељена прва акредитација.