Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
28.06.2021.

Akreditacija je način za uspostavljanje poverenja na tržištu proizvoda i usluga i jedna od najvažnijih karika za unapređenje konkurentnosti, poručio je danas državni sekretar u Ministarstvu privrede Milan Ljušić na svečanosti povodom opbeležavanja Dana akreditacije u Srbiji i svetskog dana akreditacije.

“Ministarstvo privrede je nadležno za kreiranje strategije i sprovođenje politike razvoja infrastrukture kvaliteta, odnosno, njenih elementata – ocenjivanja usaglašenosti, standardizacije, akreditacije i metrologije”, rekao je Ljušić.

On je podsetio da je Ministarstvo u prethodnom periodu, a u cilju  stvaranja privrednog ambijenta pogodnog za integraciju u evropsku i svetsku privredu, postavilo stabilan pravni i institucionalni okvir u navedenim oblastima i kontinuirano radi na njegovom unapređenju.

“Možemo da se pohvalimo da je Skupština Srbije u maju ove godine usvojila tri nova zakona,- Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti,, Zakon o predmetima od dragocenih metala, kao i  Zakon o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji”, istakao je Ljušić.

Prema njgovim rečima, revizijom Zakona o akreditaciji  uvode se rokovi trajanja samog postupka akreditacije koji će moći da bude najduže do 12 meseci, povećava se nivo transparentnosti rada Akreditacionog tela Srbije (ATS), jača se saradnja  svih organa nadležnih za pripremu i donošenje tehničkih propisa sa ATS-om kroz potpisivanje Protokola o saradnji, a takođe se omogućava učešće predstavnika tih organa, kao posmatrača, u delu postupka akreditacije kada je u pitanju akreditacija u svrhu primene tehničkih propisa.

„Sve ovo treba da doprinese unapređenju sistema akreditacije, bržoj i efikasnijoj usluzi privrednim subjektima, operativnijem radu ATS-a, kao i većem stepenu pouzdanosti u celokupan sistem akreditacije“, naglasio je Ljušić.

On je najavio i da će Ministarstvo privrede, u skladu sa novim Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, u narednom periodu započeti aktivnosti na osnivanju Saveta za kvalitet.

Kako je istakao, reč je novom stručno-savetodavnom telu koje će uključiti najeminentnije stručnjake iz reda privrede, akademske zajednice i svih zainteresovanih strana, kao široke baze eksperata koji su u stanju da svojim stručnim znanjem i iskustvom daju podršku ministarstvu u vezi sa strateškim pitanjima i politikama vezanim za kvalitet proizvoda, procesa, sistema, regulatorni okvir infrastrukture kvaliteta,  promociju i afirmaciju novih poslovnih modela izvrsnosti…

ATS svake godine obeležava 9. jun kao Međunarodni dan akreditacije i 28. jun kao Dan akreditacije u Republici Srbiji po danu kada je u Srbiji 2000. godine dodeljena prva akreditacija.