Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
17.02.2016.

У 2014. години у Србији је у оквиру предузетничког сектора пословало 324.272 предузећа, што представља 99,8% од укупног броја привредних субјеката (324.766). Сектор малих и средњих предузећа и предузетника генерише 64,8% запослености нефинансијског сектора ангажовањем 761.539 радника и 65,4% промета и 56,0% БДВ нефинансијског сектора. Процењује се да у 2014. години МСПП учествује са око 32% у БДП Републике.

Оквир политике развоја малих и средњих предузећа је Стратегија за развој предузетништва и конкурентности за период 2015-2020. године са Акционим планом за 2015-2016. годину. Стратегијом се наставља политика пуног уважавања и примене свих докумената који утврђују политику Европске уније и комплементарна је са раније усвојеним документима у овој области.

У циљу координације активности министарстава и других организација на унапређењу предузетништва и развоју малих и средњих предузећа, Влада Републике Србије формирала је Савет за мала и средња предузећа, предузетништво и конкурентност, као повремено радно тело Владе, чији су чланови представници ресорних министарстава, као и представници привреде и других заинтересованих страна.

Министарство припрема на годишњем нивоу Извештај о малим и средњим предузећима и предузетништву који представља редован статистички преглед стања у овој области и основу за унапређење мера за динамичнији раст и развој сектора малих и средњих предузећа и предузетништва, како на националном, тако и на регионалном и локалном нивоу.

Институционални оквир за спровођење мера директне подршке малим и средњим предузећима и предузетништву чине:

Такође, подршку пружају и:

Министарство у сарадњи са међународним и европским организацијама и институцијама реализује низ пројеката и програма који су усмерени на јачање и развој сектора малих и средњих предузећа.

Програм Владе Србије „2016- Година предузетништва у Србији!” обједиљује пројекте и мере надлежних институција које треба да допринесу стварању поузданог, предвидивог и јасног пословног окружења, које обезбеђује правну сигурност МСПП и уклањају непотребне препреке расту њиховог пословања.

Програм „2016 – Година предузетништва у Србији!” под једним кровом, поред надлежих министарстава и агенције, окупља и локалне самоуправе, Привредну комору Србије, међународне донаторе, велика предузећа у оквиру својих активности друштвено одговорног пословања, пословне асоцијације, невладине организације и све друге снаге које су спремне и могу да директно помогну или афримишу развој предузетништва и предузетничког духа у Србији.

Погледајте више о програмима подршке на интернет презентацији – „2016 – Година предузетништва у Србији!”