Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
17.02.2016.

U 2014. godini u Srbiji je u okviru preduzetničkog sektora poslovalo 324.272 preduzeća, što predstavlja 99,8% od ukupnog broja privrednih subjekata (324.766). Sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnika generiše 64,8% zaposlenosti nefinansijskog sektora angažovanjem 761.539 radnika i 65,4% prometa i 56,0% BDV nefinansijskog sektora. Procenjuje se da u 2014. godini MSPP učestvuje sa oko 32% u BDP Republike.

Okvir politike razvoja malih i srednjih preduzeća je Strategija za razvoj preduzetništva i konkurentnosti za period 2015-2020. godine sa Akcionim planom za 2015-2016. godinu. Strategijom se nastavlja politika punog uvažavanja i primene svih dokumenata koji utvrđuju politiku Evropske unije i komplementarna je sa ranije usvojenim dokumentima u ovoj oblasti.

U cilju koordinacije aktivnosti ministarstava i drugih organizacija na unapređenju preduzetništva i razvoju malih i srednjih preduzeća, Vlada Republike Srbije formirala je Savet za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost, kao povremeno radno telo Vlade, čiji su članovi predstavnici resornih ministarstava, kao i predstavnici privrede i drugih zainteresovanih strana.

Ministarstvo priprema na godišnjem nivou Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu koji predstavlja redovan statistički pregled stanja u ovoj oblasti i osnovu za unapređenje mera za dinamičniji rast i razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i lokalnom nivou.

Institucionalni okvir za sprovođenje mera direktne podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu čine:

Takođe, podršku pružaju i:

Ministarstvo u saradnji sa međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama realizuje niz projekata i programa koji su usmereni na jačanje i razvoj sektora malih i srednjih preduzeća.

Program Vlade Srbije „2016- Godina preduzetništva u Srbiji!” objediljuje projekte i mere nadležnih institucija koje treba da doprinesu stvaranju pouzdanog, predvidivog i jasnog poslovnog okruženja, koje obezbeđuje pravnu sigurnost MSPP i uklanjaju nepotrebne prepreke rastu njihovog poslovanja.

Program „2016 – Godina preduzetništva u Srbiji!” pod jednim krovom, pored nadležih ministarstava i agencije, okuplja i lokalne samouprave, Privrednu komoru Srbije, međunarodne donatore, velika preduzeća u okviru svojih aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, poslovne asocijacije, nevladine organizacije i sve druge snage koje su spremne i mogu da direktno pomognu ili afrimišu razvoj preduzetništva i preduzetničkog duha u Srbiji.

Pogledajte više o programima podrške na internet prezentaciji – „2016 – Godina preduzetništva u Srbiji!”