Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
21.09.2016.

Министарство привреде, у сарадњи са Министарством здравља, кроз твининг пројекат „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености у Републици Србији“ организовало је за санитарне инспекторе радионицу “Безбедност играчака и инспекцијска контрола у пракси“.

Радионица је организована како би се ојачали капацитети инспекцијских органа за контролу безбедности играчака у циљу заштите потрошача, односно најмлађих корисника ових производа. Инспекторима је Пол Вокер, експерт на пројекту, представио искустава земаља чланица ЕУ у имплементацији Директиве о безбедности играчака.

Радионица је део активности на Пројекта који се финансира из претприступних фондова Европске уније и буџета Републике Србије у укупној вредности од 1.000.000 евра. Главни циљ је даље унапређење система инфраструктуре квалитета у Републици Србији, кроз јачање капацитета органа који су надлежни за ову област, као и пружаоца услуга оцењивања усаглашености.