Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
23.10.2015.

Поводом написа у појединим медијима о наводним великим губицима српских предузећа у прошлој години, Министарство привреде истиче да се, статистички и финансијски извештаји на које се медији позивају, заправо односе на губитке предузећа настале на негативним курсним разликама у периоду од 2007. до 2013. године, а не у 2014. када се на основу новог Закона о рачуноводству морају збирно изказати.

Конфузију у вези са периодом настанка губитака, омогућили су ранији рачуноводствени правилници који су дозвољавали фирмама да трошкове у разлици курсних разлика не исказују годинама.

Баш због промене рачуноводствене методологије, која то више не омогућава, касне статистички извештаји привредних субјеката у Србији.

Подсећамо да, нови Закон о рачуноводству и правилници, тек од 2014. обавезују предузећа да курсне разлике прикажу као приход или трошак.

Зато податак да су финанијски трошкови предузећа увећани за 50 одсто у 2014. години су заправо показатељ лошег рада и презадужености у периоду од 2007. до 2013. године, прецизније шест година уочи године у којој се морају исказати.

Министарство привреде ће, баш због нејасноћа произашлих из нагомиланих трошкова предузећа на основу старог, а који се без одлагања морају приказати по новом закону, обавити додатну проверу статистичких и финансијских извештаја о пословању предузећа.