Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Информатор о раду

НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ
ДОКУМЕНТА
КОНТАКТ ОСОБА
НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ
img

Информатор о раду садржи основне информације о Министарству привреде, организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања Министарства у оквиру надлежности које има.

У Информатору о раду можете пронаћи и информације у вези са јавношћу рада Министарства - информације о буџету и реализацији буџета, јавним набавкама, државној помоћи, платама, зарадама руководиоца и других запослених.

Информатор о раду Министарства привреде сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

КОНТАКТ ОСОБА

Министарство привреде,
Кнеза Милоша 20,
Секретаријат Министарства,
Одсек за опште правне послове
vesna.stojkovic@privreda.gov.rs
Телефон: 011/ 3642-643

undp-logo

Израду дизајн / веб странице помогао је Програм Уједињених нација за развој УНДП

Садржај веб странице уређује Министарство привреде и исти не мора нужно представљати ставове и мишљења УНДП-а