Ministarstvo privrede raspisalo je danas javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija.

Tim povodom, ministar privrede Goran Knežević naglasio je da država sve više usmerava svoje kapacitete i aktivnosti ka razvoju domaćeg preduzetništva, koje obično ima manji potencijal od stranih investitora i da je upravo u tom cilju i objavljen javni poziv. Ideja je da se podrže i manji investicioni projekti, a posebno oni u nerazvijenim i devastiranim područjima, u kom slučaju se podsticajna sredstva mogu dodeliti i za realizaciju projekata vrednosti od najmanje 100.000 evra i sa zapošljavanjem najmanje 10 novih radnika.

„Brinemo o domaćim investitorima i kroz različite vidove podrške želimo da obezbedimo da se njihova poslovanja razvijaju još više“, rekao je Knežević naglasivši da je upravo privatni sektor – mala i srednja preduzeća okosnica privrednog razvoja.

Uredbom je definisano da se mogu podržati investicioni projekti u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine, kao i projekti u sektoru poljoprivrede i ribarstva.

Tekst poziva, Uredbe i liste jedinica lokalnih samouprava po stepenu razvijenosti pogledajte ovde.