Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
29.01.2015.

Изградњу комплетног постројења ЦППОВ рализује Делегација Европске Уније.

Укупна вредност донације Европске уније од 8.400.000 евра односи се на радове и техничку помоћ за изградњу постројења за прераду отпадних вода у граду Шапцу, и део је пројекта чија је укупна вредност 18.135.000, а у чијем финансирању je поред ЕУ, учествовало и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде са 3.700.000 евра, Министарство привреде (Национални инвестициони план) са 3.200.000 евра и град Шабац са 1.450.000 евра.

Овај пројекат има за циљ унапређење заштите животне средине обезбеђивањем система безбедног пречишћавања отпадних вода за подручје града Шапца, а такође и заштиту и бољи квалитет површинских вода реке Саве пречишћавањем сакупљених и транспортованих индустријских и комуналних отпадних вода. Значајно ће се побољшати квалитет живота и санитарна заштита и смањити ризик по здравље људи. Такође, избећи ће се загађење подземних вода и осигурати затварање постојећих септичких јама. Грађани Шапца и околних села добиће бољи стандард пружања услуга сакупљања отпадних вода.

На ширем плану, пројекат је од изузетног значаја не само за Шабац већ за читаву Србију, а најпре Београд јер је Сава извориште водоснабдевања за половину становника престонице.

Око 90.000 до 100.000 људи имаће директну корист од овог пројекта. Њиме се предвиђа изградња главног транспортног цевовода отпадних вода који ће се завршавати на будућем постројењу за пречишћавање отпадних вода, изградњу канализационе црпне станице (КЦС) Главна на постојећем испусту отпадних вода, изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода – (ППОВ фаза 1А за 84.000 еквивалент становника), изградњу Линије за прераду муља за фазу 1А и изградњу обалоутврде од 1600 м.

Пројекат је у складу са директивама ЕУ и законским регулативама Србије.

Вредност пројекта: 121.968.275 РСД