Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
11.04.2020.

Агенција за осигурање и финасирање извоза (АОФИ) донела је одлуку о успостављању мораторијума на сва потраживања у циљу превазилажења негативних ефеката по извозну орјентисану привреду Србије услед пандемије вируса COVID 19.

Имајући у виду насталу ситуацију и суочавање са тешкоћама у отплати обавеза АОФИ, чија је првенствена улога да подстиче извоз и пружи подршку извозно орјентисаним привредним субјектима, предузео је неопходне мере како би у ванредним околностима олакшао ситуацију својим корисницима.

Тако Агенција свим корисницима кредита одобрава период мировања доспелих и недоспелих обавеза до краја године.

Одлуком су изузети корисници кредита над којима се спроводи споразумно финансијско реструктурирање, поступак стечаја и принудне ликвидације.

Мораторијум се не односи ни на кориснике кредита за које је донета одлука Извршног одбора Агенције о покретању поступка наплате потраживања судским путем са стањем на дан 31. март.

Kорисницима кредита којима је Агенција блокирала рачун подношењем меница на принудну наплату, у периоду мировања, деблокираће се рачуни повлачењем меница, али под условом да је блокада извршена на рате кредита и камате доспеле у 2020. години и то само од стране Агенције.

У периоду мировања неће се обављати принудна наплата потраживања, а затезне камате по свим пласманима Агенције – кредити, факторинг и гаранције, престају да се обрачунавају од 16. марта до краја године.

АОФИ ће са корисницима, а након истека мораторијума, закључити анексе уговора којим ће се дефинисати начин отплате целокупног преосталог доспелог и недоспелог дуга на 24 месечне рате, укључујући грејс период од три месеца, са каматном стопом од 2,5 одсто годишње.

Сви корисници који не желе да користе период мировања треба да доставе изјаву Агенцији најкасније до 24. априла.