Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
02.09.2015.

Ministarstvo privrede najoštrije negira tvrdnje nevladine organizacije „Transparentnost Srbije“ da Nacrt zakona o ulaganjima, koji je u proceduri utvrđivanja predloga zakona, ograničava pravo pristupa informacijama od javnog značaja.

Naprotiv, Nacrt zakona o ulaganjima je u potpunosti u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Član 24 ovog Nacrta jasno predviđa da se na podatke iz Ugovora i informacije koje su organi državne vlasti saznali u toku pregovora i vođenja postupka, primenjuju odredbe o zaštiti podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuju informacije od javnog značaja.

Ministarstvo privrede podseća da je tokom aprila i maja ove godine sprovelo javnu raspravu o Nacrtu zakona o ulaganjima. Ministarstvo je, takođe, preko sredstava javnog informisanja upoznalo građane i celokupnu javnost o zakonu koji priprema, kao i o njegovim ciljevima, tako da neverovatno zvuči tvrdnja „Transparentnosti Srbije“, koja slovi za nevladinu organizaciju dobro obaveštenu o svim potezima države, da su za izradu ovog zakona saznali tek iz izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije.

Cilj zakona nije da se sakrije bilo kakva informacija od javnosti, već da se izjednače domaći i strani investitori, stvori dobar zakonodavni i institucionalni okvir za efikasnu realizaciju investicija i zapošljavanje, sve u skladu sa domaćim propisima, svetskom i praksom Evropske unije.