Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
16.09.2015.

Министарство привреде покренуло је надзор над радом Агенције за приватизацију (АП) у поступку преноса бесплатних акција на запослене Јавног предузећа “Радио телевизија Врање” из Врања, после чега ће предузети мере у складу с надлежностима и наложити АзП даље поступање.

Агенција за приватизацију је 3. септембра ове године донела решење о преносу бесплатних акција на запослене Јавног предузећа “Радио телевизија Врање” .

Министарство културе и информисања је дописом указало да је поступљено противно одредбама Закона о јавном информисању и медијима и Уредби о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија и захтевало укидање овог решења.

Имајући у виду законска решења и стратешко опредељење Владе Србије да се држава на свим нивоима власти повлачи из оснивачких права код издавача медија, како стоји у допису Министартства културе, недвосмислено произилази закључак да се целокупни капитал, после неуспешне продаје преноси запосленима, а не само његов део, као у случајевима приватизацију друштвеног капитала привредних субјеката у другим привредним областима.