Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
02.08.2016.

Комисија надлежна за спровођење поступка стратешког партнерства за Галенику је на данашњој седници разматрала извештај о анализи документације достављене у оквиру коверти које садрже податке о понуђачима. Констатовано је да документација коју су доставила сва три понуђача:  Cadila Pharmaceuticals Limited из Индије, EMS S.A. из Бразила и Конзорцијум Frontier Pharma Limited из Велике Британије и LLC NPA Petrovax Pharm из Русије, садржи одређене недостатке.

С обзиром да се ради о формалним недостацима, Комисија је у складу са Уредбом о стратешком партнерству, оставила накнадни рок свим понуђачима да исправе недостатке најкасније до 16. августа 2016. године.

По истеку наведеног рока, Комисија ће приступити отварању финансијске понуде оних понуђача који буду доставили документацију у складу са правилима поступка стратешког партнерства.

По констатовању уредности достављене допунске документације и отварња финансијских понуда, Комисија утврђује ранг листу. Коначну Ранг листу усваја Влада Републике Србије и проглашава најповољнијег понуђача. Преговори са прворангираним понуђачем трају најдуже 90 дана.