Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
05.10.2015.

Министарство привреде демантује паушалне наводе Мреже за пословну политику која тврди да су страни инвеститори у Србији несигурни и незадовољни пословањем.

Овакве неозбиљне и неодговорне изјаве, очигледно су базиране на личним утисцима аутора оваквих памфлета, који не могу и не желе да се помире са позитивним резултатима рада Владе Србије.

Управо  су привредници, окупљени око Савета страних инвеститора, Немачког пословног савета у Србији и осталих удружења привредника, више пута похвалили реформске потезе Владе Србије, пословну климу и најавили нове инвестиције.

Подсећмо да је управо захваљујући економској политици Владе Србије, ММФ кориговао и процену раста БДП-а.

Потпуни подаци изгледају сасвим другачије него што то жели Мрежа за пословну политику – текућа привредна кретања у 2015. карактеришу: повољна економска и платнобиласна кретања, ниска и стабилна инфлација, наставак успешне реализације мера фискалне консолидације и структурних реформи, остварена релативна стабилност на домаћем девизном тржишту, потврда кредитног рајтинга агенција Fitch i Standarda & Poor’s, стабилно кретање премије ризика земље, уз успешно спровођење договореног економског програма с ММФ-ом.

У другом кварталу 2015. забележен је међугодишњи раст БДП од један одсто. На раст су највише утицали добри резултати у секторима индустрије и грађевинарства. Физички обим индустријске производње је у првих седам месеци остварио међугодишњи раст од плус 6,1 проценат, који је опредељен растом производње у прерађивачкој индустрији (+5,7%) и енергетици (+8,8%).
Извоз робе изражен у еврима повећан је за 8,7 одсто, увоз робе за +5,6, а спољнотрговински робни дефицит је смањен за -2,7 процента.

У првих седам месеци забележено је побољшање показатеља робне размене, с обзиром да је покривеност увоза извозом повећана  на 75,0% у односу на исти период 2014. Спољнотрговинска робна размена је највећа са земљама чланицама ЕУ (64,6% укупне размене).

Од почетка године платнобилансна позиција земље је значајно побољшана. Дефицит текућег рачуна платног биланса у првој половини 2015. износио је 727,9 мил. ЕУР и смањен је за –29.8% (0,3 млрд. ЕУР) на међугодишњем нивоу, што је резултат већег суфицита у размени услуга са иностранством, али и повећаног прилива дознака и нижих расхода по основу страних директних инвестиција.

Међугодишња инфлација је у првих седам месеци 2015. наставила да се креће испод доње границе инфлационог циља (4%±1,5%) и у јулу је износила један одсто.