Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
28.01.2017.

Министарство приврде суфинансираће изградњу и обнову саобраћајница, школа, вртића, објекта здравствене и социјалне заштите и објектима од културно – историјског значаја у градовима и општинама широм Србије. Локалним самоуправама је данас упућен јавни позив за пријаву пројеката који ће бити подржани у наредне две године кроз  Програм подршке унапређењу локалне и регионалне инфраструктуре – „Градимо заједно“.

Министарство ће суфинансирати пројекте у износима од 50 одсто вредности пројекта из кредита Европске инвестиционе банке, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.

У претходном периоду кроз овај програм, заједно са локалним самоуправама реализовано је 150 пројеката широм Србије,  од чега је Министарство привреде суфинансирало извођење радова са близу 50 милиона евра, а остатак од 50 одсто представља учешће локалних самоуправа.

Највећа улагања односила су се на изградњу и реконструкцију саобраћајница, мостова, школа и вртића што је утицало на квалитет живота становника и подршку економском развоју у локалним самоуправама.

Више информација о програму, условима јавног позива, начину суфинансирања, критеријумима и потребној документацији, заинтересоване локалне самоуправе  могу наћи на интернет презентацији Министарства привреде, а рок за подношење пријаве је 17. фебруар 2017. године.