Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
19.06.2015.

На последњој, 19. седници Управног одбора Фонда за развој РС донете су одлуке о одобравању нових кредита из средстава Фонда. Одобрено је укупно 44 кредита у износу од 697.300.000,00 динара.

Сви кредити су одобрени по редовним Програмима Фонда за развој РС за 2015.годину – Програм за привредне субјекте са поплављених подручја и Програм Фонда за 2015. годину.

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја, одобрена су два кредита у укупном износу 19.500.000,00 динара.

По програму Фонда одвојено је :
– за инвестиционе кредите – правна лица, одобрено је седам кредита у износу од 208.700.000,00;
– за инвестиционе кредите – предузетници, одобрено је шест кредита у износу од 22.700.000,00;
– за трајна обртна средства – правна лица , одобрен је 21 кредит у износу од 428.500.000,00;
– за трајна обртна сресдта – предузетници, одобрено је седам кредита у износу од 16.400.000,00;
– одобрен је и један старт-ап кредит за предузетнике у износу од 1.500.000,00;

Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година, у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од три одсто на годишњем нивоу.

У складу са Програмом одобрена су и три кредита за одржавање текуће ликвидности, два кредита за репрограм и 10 споразумних регулисања обавеза као и два УППР-а за „Елком „доо , Београд и Пекара МБН из Ниша.

На седници су усвојени и финансијски извештај Фонда за развој за 2014. годину са извештајем независног ревизора, извештај унутрашње ревизије за прошлу годину, као и програм пословања Фонда за развој за 2014. годину.

У овој години, закључно са 17. јуном, укупно је одобрено 199 кредита у вредности од 4.454.593.582,09 динара.