Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
19.06.2015.

Na poslednjoj, 19. sednici Upravnog odbora Fonda za razvoj RS donete su odluke o odobravanju novih kredita iz sredstava Fonda. Odobreno je ukupno 44 kredita u iznosu od 697.300.000,00 dinara.

Svi krediti su odobreni po redovnim Programima Fonda za razvoj RS za 2015.godinu – Program za privredne subjekte sa poplavljenih područja i Program Fonda za 2015. godinu.

Iz sredstava kreditne linije za poplavljena područja, odobrena su dva kredita u ukupnom iznosu 19.500.000,00 dinara.

Po programu Fonda odvojeno je :
– za investicione kredite – pravna lica, odobreno je sedam kredita u iznosu od 208.700.000,00;
– za investicione kredite – preduzetnici, odobreno je šest kredita u iznosu od 22.700.000,00;
– za trajna obrtna sredstva – pravna lica , odobren je 21 kredit u iznosu od 428.500.000,00;
– za trajna obrtna sresdta – preduzetnici, odobreno je sedam kredita u iznosu od 16.400.000,00;
– odobren je i jedan start-ap kredit za preduzetnike u iznosu od 1.500.000,00;

Krediti su odobreni sa rokom otplate od pet do deset godina, u okviru kojih je period počeka od jedne do dve godine i sa kamatnom stopom od tri odsto na godišnjem nivou.

U skladu sa Programom odobrena su i tri kredita za održavanje tekuće likvidnosti, dva kredita za reprogram i 10 sporazumnih regulisanja obaveza kao i dva UPPR-a za „Elkom „doo , Beograd i Pekara MBN iz Niša.

Na sednici su usvojeni i finansijski izveštaj Fonda za razvoj za 2014. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora, izveštaj unutrašnje revizije za prošlu godinu, kao i program poslovanja Fonda za razvoj za 2014. godinu.

U ovoj godini, zaključno sa 17. junom, ukupno je odobreno 199 kredita u vrednosti od 4.454.593.582,09 dinara.