Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
28.09.2017.

Изменама и допунама Закона о привредним друштвима, привреди ће бити омогућено јефтиније и ефикасније пословање, речено је данас на округлом столу у Новом Саду који су, у оквиру јавне расправе о Нацрту закона организовали Министарство привреде и Привредна комора Србије.

В.д. помоћника министра привреде Душан Вучковић представио је том приликом
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима наводећи да се најзначајније измене односе на детаљно уређење института принудне ликвидације.

Према његовим речима, најбитније измене се односе и на уређење поступка смањења основног капитала код друштва с органиченом одговорношћу, али и на принудни откуп и право на продају акција.

Као значајно, посебно са аспекта трошка и ефикасности, Вучковић је навео и увођење електронског потписа који замењује потпис на оснивачком акту, односно, оверу потписа, као и увођење електронске адресе за пријем поште.
.
“Имали смо обавезу по преговарачкој позицији за Поглавље 6 – Право привредних друштава, да се усагласимо са две уредбе и једном директивом ЕУ која је из области корпоративног управљања, то је Уредба о европском друштву, о европско-економској интересној групацији и директива која се тиче прекограничног припајања и спајања друштава капитала“, прецизирао је Вучковић.

Основни циљ је да се новим законским решењем, усклађеним са правним тековинама ЕУ, превазиђу проблеми примене неких одредаба постојећег прописа, поједностави и унапреди пословање привреде.

Округли сто у Новом Саду организовали Министарство привреде и Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Јужнобачког управног округа у оквиру Програма јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима.