Na panelu Kopaonik Biznis Foruma „Skriveni dragulji: Preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta“ govorila je i pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović Jovanović. Na temu problema preduzetnika u komunikaciji sa javnom upravom, ona je napomenula da država vodi računa ne samo o globalnim pitanjima, već da veliki deo svog vremena posvećuje rešavanju manjih, lokalnih problema kako bi se privrednicima obezbedio pouzdan privredni ambijent.

„Dijalog treba da služi da se identifikuju problemi, neće sve moći da se reši odjednom“, rekla je Obradović-Jovanović naglašavajući da je izuzetno važno što pomaka ima, kao i da će se svi problemi rešavati, pre ili kasnije.

Panel je poslužio da se čuju stavovi privrednika o privrednom ambijentu koji ističu stabilnost kao najvažniju stvar za poslovanje, a potom i izvesnost regulative.

„Rast je prioritet za svaku firmu, on zavisi od više faktora. Imamo krajnji cilj, projektujemo šta želimo da uradimo, ali uvek morate ostaviti mesta i za odstupanja“, kaže Petar Mirković, direktor „Kemikal Agrosava“.